Företaget

Limarcs historia och värderingar

Kielipalvelut Limarc Oy

Kielipalvelut Limarc Oy är ett språkföretag som grundades år 1998. I vårt tjänsteutbud ingår översättning, tolkning, språkkonsulttjänster och textgranskning samt lokalisering och redigering av maskinöversättningar. Vi gör även auktoriserade översättningar.

Limarcs värderingar

Våra värderingar är vägledande för vår verksamhet och återspeglas i alla våra tjänster.

Högklassigt arbete

Våra översättare och tolkar är utbildade proffs. Vi arbetar omsorgsfullt och tar reda på bakgrundstermer både vid översättning och tolkning. Vi använder språkgranskare med målspråket som modersmål.

Flexibel och personlig service

Du når oss enkelt och snabbt per e-post eller telefon och får snabbt kontakt direkt med den person som hanterar beställningen, utan några mellanhänder. Vi är engagerade i kundens situation och håller i trådarna när det gäller tidsplan, önskemål om innehåll och samarbetsnätverk.

Människan i centrum

Av kärlek till kommunikation: När människor möts utbyter de information, idéer och åsikter. Vi vill vara med och skapa framgångsrika möten och säkerställa att det avsedda budskapet når fram till mottagaren. Vi tar också hänsyn till våra medarbetares behov och önskemål. Vi erbjuder en arbetsplats som är flexibel beträffande livssituation och boendeort. Vi vill vara med och skapa en värld där det är roligt, intressant och meningsfullt att arbeta.

Mångfald

Varje översättning är unik. Därför står kundens specifika önskemål alltid i centrum för vår service. Vi tar hänsyn till dina önskemål, din bakgrund och dina perspektiv.

 

Även bland våra medarbetare är mångfalden en rikedom för oss. Vi vill delta i samhällsviktig verksamhet, såsom att förlänga arbetslivet och skapa arbetstillfällen över hela Finland. Självklart anlitar vi även personer som är över 60 år.

Berättelse

Limarcs vd Marjatta Liljeström började sin karriär som översättare och tolk när hon bodde i Norge i skiftet mellan 1970- och 1980-talet. Finlands EU-anslutning 1995 ledde till ett ökat behov av tolknings- och språktjänster i Finland. Då började även Marjatta Liljeström arbeta som frilanstolk för EU-institutionerna. Under dessa år som tolk grundade hon Limarc Oy år 1998. Hon tog dock en paus i egenföretagandet när hon var anställd som tolk och översättare på Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn 2004–2012. Under den tiden lärde hon sig också danska samt lärde känna den danska kulturen.

 

Den långa erfarenheten av hur förvaltningsorgan fungerar har befrämjat Limarcs verksamhet då företaget tillhandahållit översättnings- och tolkningstjänster för exempelvis fackförbund, nordiska institutioner och offentlig förvaltning. Den offentliga förvaltningens verksamhetssätt är även något som kundservicechef Ina Liljeström har god kännedom om. Ina började på Limarc 2021 och har nära kontakt med både kunder och marknader.

Översättningsbranschen har genomgått en stor förändring i takt med att maskinöversättningstjänster har blivit alltmer utbredda och utvecklade. Numera hittar man en Google-översättare i nästan varje ficka, men det finns fortfarande behov av duktiga översättare och det kommer det att finnas även i fortsättningen. Vår kommunikation och vårt arbetsliv blir alltmer internationellt, till exempel ges företags och fackförbunds nyhetsbrev numera ut på flera språk. Även mängden kommunikation ökar ständigt.

Vi vill bidra till att bygga en bro av förståelse och kommunikation. Med vår verksamhet vill vi göra det möjligt för människor att mötas oberoende av språkliga och kulturella skillnader.

Limarc är ett inhemskt familjeföretag och vi betalar alla våra skatter i Finland.