Översättnings-
och språktjänster

Översättningar, språkgranskning och korrekturläsning av texter på olika språk av hög kvalitet.

Översättningstjänster

Översättning är en viktig del av företagets kommunikation som helhet i dagens globala värld. Det påverkar företagets image och kundnöjdheten. Översättningar av hög kvalitet ger en professionell och pålitlig bild av företaget.

 

En skicklig översättning är så mycket mer än enbart en överföring av en text från ett språk till ett annat. Lokalisering, det vill säga lokal anpassning, innebär att man vid översättningen tar hänsyn till användarmiljön och målgruppen. Tolkningen och innebörden av ett budskap kan variera mellan olika kulturer och kontinenter. På Limarc ser vi alltid till att inte bara orden översätts, utan även det budskap som ska förmedlas.

Vi erbjuder exempelvis följande översättningstjänster:

Översättningstjänster erbjuds till och från följande språk:

Genom vårt samarbetsnätverk kan vi även erbjuda andra språk – kontakta oss!

Auktoriserade översättningar

Vi tillhandahåller auktoriserade översättningar av intyg och juridiska dokument. Då ingår bestyrkande av översättningen av en auktoriserad translator med stämpel, underskrift och datum.

Översättning är inte ett robotiserat arbete – det handlar om människor som arbetar för människor

På Limarc fokuserar vi inte bara på översättningar av hög kvalitet utan också på utmärkt och flexibel kundservice. Varje översättning är unik och vi tar hänsyn till våra kunders specifika behov. Det är enkelt att kommunicera med oss och att skicka in material.

Varför välja Limarc?

Limarc har flera decenniers erfarenhet av översättning och tolkning. Under denna tid har vi byggt upp ett omfattande nätverk av experter som gör det möjligt för oss att översätta även svår branschspecifik terminologi. Vi kombinerar våra effektiva arbetsmetoder med en förståelse för att språket och kommunikationen ständigt utvecklas och att översättningarna måste utvecklas med dem!

Språktjänster

Har du en färdig text som behöver granskas grammatiskt eller korrekturläsas eller behöver du språkkonsultation? Vi kontrollerar exempelvis maskinöversättningar och andra texter för att säkerställa att de inte innehåller några fel.

Du kan använda våra språktjänster för texter på:

Genom vårt samarbetsnätverk kan vi även erbjuda andra språk – kontakta oss!

Begär offert!

Behöver du översättning, språklig redigering eller korrekturläsning? Du är välkommen att kontakta oss på telefon på +358 40 504 3138 eller via e-post på info@limarc.fi

 

När du begär en offert via e-post, anger du i meddelandet vilken tjänst du behöver, vilket språk eller vilken språkkombination översättningen eller redigeringen gäller, hur mycket text det rör sig om, vilken typ av text det rör sig om och vad den ska användas till. Ange också om din översättning är brådskande. Om du vill kan du bifoga den text som ska översättas redan i ditt första meddelande till oss.

 

Vi svarar då på ditt meddelande med en offert. När du har godkänt offerten påbörjar vi arbetet.