Yritys

Limarcin tarina ja arvot

Kielipalvelut Limarc Oy

Kielipalvelut Limarc Oy on vuonna 1998 perustettu kielipalveluyritys. Palveluihimme kuuluvat käännökset, tulkkaus, kielikonsultointi ja tekstintarkistus sekä lokalisointi ja konekäännösten muokkaus. Teemme myös auktorisoituja käännöksiä.

Limarcin arvot

Arvomme ohjaavat toimintaamme ja näkyvät kaikissa palveluissamme.

Laadukas työ

Kääntäjämme ja tulkkimme ovat koulutettuja ammattilaisia. Selvitämme termien taustat niin käännöksissä kuin tulkkauksissakin. Käytämme natiivikielentarkistajia.

Joustava ja yksilöllinen palvelu

Olemme puhelinsoiton tai sähköpostin päässä ja helposti saavutettavissa. Asiakas saa nopeasti yhteyden suoraan toimeksiantoa hoitavaan henkilöön, ilman välikäsiä. Palvelemme pitämällä asiakkaan aikataulutarpeet, sisältötoiveet ja yhteistyöverkostot keskiössä. Asetumme asiakkaan tilanteeseen ja pidämme langat käsissämme heidän puolestaan.

Ihmislähtöisyys

Rakkaudesta kohtaamisiin: vuorovaikutustilanteissa ihmiset kohtaavat ja vaihtavat tietoa, ajatuksia ja mielipiteitä keskenään. Haluamme olla mukana luomassa onnistuneita kohtaamisia ja varmistamassa, että tarkoitettu viesti saavuttaa vastaanottajan. Huomioimme myös työntekijöidemme tarpeet ja toiveet. Olemme työpaikka, joka joustaa elämäntilanteen ja asuinpaikan mukaan. Haluamme olla mukana toteuttamassa maailmaa, jossa on hauskaa, mielenkiintoista ja merkityksellistä tehdä työtä.

Monimuotoisuus

Jokainen käännöstyö on omannäköisensä. Siksi asiakkaan omat lähtökohdat ovat aina palvelumme keskiössä. Huomioimme asiakkaan toiveet, taustat ja näkökulmat.

Työntekijöidenkin joukossa monimuotoisuus on meille rikkautta. Haluamme osallistua yhteiskunnallisesti tärkeisiin talkoisiin, kuten työurien pidentämiseen ja työpaikkojen luomiseen ympäri Suomea. On itsestään selvää, että palkkaamme myös +60-vuotiaita työntekijöitä.

Tarina

Limarcin toimitusjohtajan Marjatta Liljeströmin ura käännösten ja tulkkausten parissa alkoi jo hänen asuessaan Norjassa 70- ja 80-lukujen taitteessa. EU:hun liittyminen vuonna 1995 räjäytti tulkkaus- ja kielipalveluiden tarpeen Suomessa. Tuolloin myös Marjatta Liljeström päätyi työskentelemään freelancetulkkina EU:n toimielimissä. Noiden tulkkivuosien aikana hän perusti Kielipalvelut Limarc Oy:n vuonna 1998. Yrittäjyyteen tuli kuitenkin tauko Marjatan työskennellessä virkatulkkina ja -kääntäjänä Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristössä Kööpenhaminassa vuosina 2004–2012. Tuona aikana tutuksi tulivat myös tanskan kieli sekä maan kulttuuri ja tavat.

 

Pitkä kokemus hallintoelimien toimintatavoista on näkynyt Limarcin toiminnassa myöhemminkin, kun käännös- ja tulkkaustöitä on tehty esimerkiksi ammattiliitoille, pohjoismaisille hallintoelimille sekä julkishallinnolle. Julkishallinnon toimintatavat ovat tuttuja myös Ina Liljeströmille, joka vuonna 2021 tuli mukaan Limarcin toimintaan. Palvelujohtajana Inalla on tiivis yhteys sekä asiakkaisiin että markkinoihin.

Käännösala on kokenut suuren muutoksen konekäännöspalveluiden yleistyessä ja kehittyessä. Google-kääntäjä löytyy nykyään lähes joka taskusta, mutta osaaville kääntäjille on yhä edelleen ja myös jatkossa tarvetta. Viestintämme ja työelämämme muuttuvat yhä kansainvälisemmäksi ja esimerkiksi yritysten ja liittojen tiedotteita julkaistaan nykyään useilla kielillä. Myös viestinnän määrä kasvaa jatkuvasti.

 

Me tahdomme osaltamme olla rakentamassa ymmärryksen ja viestinvälityksen siltaa. Haluamme toiminnallamme mahdollistaa sen, että ihmiset voivat kohdata toisensa kielestä ja kulttuurieroista huolimatta.