Limarc

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kielipalvelut Limarc Oy
Y-tunnus 1442255-4
Torpankuja 3 C 11
02700 Kauniainen


Yhteyshenkilö: Marjatta Liljeström
S-posti: [email protected]
Puh: 040 504 3138

2. Käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään ja käsitellään asiakassuhteiden hoitamista ja asiakasyhteydenottoja varten sekä eri toimeksiantajilta tulevien toimeksiantojen hoitamiseksi rekisteröityjen avulla.

3. Rekisteröidyt tiedot

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä:

1. Nimi
2. Toiminimi/yritys
3. Y-tunnus
4. Yhteystiedot (osoite, s-posti, puhelin)
5. Käännös-/tulkkauskielet
6. Käännös-/tulkkaushinnat

4. Tietojen luovutus

Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia luovutuksia kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kolmansille osapuolille:

  • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa;
  • tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten
    toteuttamiseksi;
  • kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä
    oikeuksiemme toteuttamiseksi, väärinkäytösten
    tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi.

5. Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai kv. järjestöille

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä kolmansiin maihin eikä kansainvälisille järjestöille. Tietoja siirretään kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille vain mikäli se selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi on välttämätöntä (esim. nimi- ja sähköpostitiedot).

6. Tietojen säilytysaika, korjaaminen ja poistaminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja rekisteröidystä on rekisterissä, oikeus pyytää tietojen tarkastamista, oikaisemista ja poistamista sekä oikeus tehdä tietojensa käsittelystä valitus tietosuojaviranomaiselle.

 

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai
velvollisuuksien toteuttamiseksi.

 

Henkilötietojen käsittely perustuu Suomen henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan (GDPR) mukaisiin vaatimuksiin.

7. Tietojen suojaaminen

Tietoja säilytetään kahtena sähköisenä tiedostona ja yhtenä paperitulosteena.


Toinen tiedostoista on rekisterinpitäjän yhteyshenkilön
tietokoneessa ja toinen Limarcin järjestelmässä.
Molemmat on suojattu palomuurilla ja tavanomaisilla
tietosuojaohjelmilla.


Paperitulostetta säilytetään rekisterinpitäjän tiloissa, joihin ainoastaan yhteyshenkilöllä on pääsy.