Av kärlek
till möten

Finlands smidigaste språktjänstpartner

Språktjänster av
hög kvalitet

Genom att tillhandahålla språktjänster av hög kvalitet hjälper vi människor och företag att mötas på ett begripligt och framgångsrikt sätt. Vi vill skapa tid och plats för möten som är transparenta och givande. En språktjänst av hög kvalitet stöder företagets kommunikation och främjar en positiv interaktion mellan människor.

I en liten organisation förenas flexibel service, hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Våra kontor finns i huvudstadsregionen och i Norra Savolax, men vi arbetar med kunder i hela Finland.

Tjänster

Vi erbjuder kvalitativa översättnings- och tolkningstjänster samt textgransknings- och språkkonsulttjänster.

Översättnings- och språktjänster

Översättningar, språkgranskning och korrekturläsning av texter på olika språk av hög kvalitet.

Tolkningstjänster

Våra professionella tolkar hjälper dig i olika situationer, utifrån dina behov.

Språk

Genom vårt samarbetsnätverk kan vi även erbjuda andra språk – kontakta oss!

Värderingar

Limarcs värderingar är vägledande för vår verksamhet och återspeglas i alla våra tjänster.

1. Högklassigt arbete

2. Flexibel och individuell service

3. Människan som utgångspunkt

4. Mångfald

Referenser

Kunder som förlitar sig på våra översättnings- och tolkningstjänster

Sagt om oss

Samarbete

I samarbete med oss för att leverera språktjänster av hög kvalitet.