Limarc

Expert i
översättning

Finlands smidigaste språktjänstpartner

Språktjänster av
hög kvalitet

Genom att tillhandahålla språktjänster av hög kvalitet hjälper vi människor och företag att mötas och kommunicera på ett begripligt och framgångsrikt sätt. Vi vill skapa utrymme och möjligheter för möten som är transparenta och givande. Språktjänster av hög kvalitet stöder företagets kommunikation och främjar en positiv samverkan mellan människor.

Vi är en liten organisation som förenar flexibel service, hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Våra kontor finns i huvudstadsregionen och i Norra Savolax, men vi arbetar med kunder i hela Finland.

Tjänster

Vi erbjuder högklassiga översättnings- och tolkningstjänster samt textgransknings- och språkkonsulttjänster.

Översättnings- och språktjänster

Högklassig översättning, språkgranskning och korrekturläsning av texter på olika språk.

Tolkningstjänster

Våra professionella tolkar hjälper dig i olika situationer, utifrån dina behov.

Språk

Genom vårt samarbetsnätverk kan vi även erbjuda andra språk – kontakta oss!

Värderingar

Limarcs värderingar är vägledande för vår verksamhet och återspeglas i alla våra tjänster.

1. Högklassigt arbete

2. Flexibel och personlig service

3. Människan i centrum

4. Mångfald

Referenser

Kunder som förlitar sig på våra översättnings- och tolkningstjänster

Sagt om oss

Samarbete

Våra samarbetspartners hjälper oss att leverera språktjänster av hög kvalitet.