Tolkningstjänster

Tolkningstjänster av hög kvalitet för alla situationer

Tolkning enligt dina behov

Tolkning är talad kommunikation: muntlig översättning från ett språk till ett annat på ett flytande och korrekt sätt. Tolken känner väl till kulturen kring språket och främjar interaktionen mellan människor som talar olika språk. Tolkning behövs på olika typer av konferenser, möten, företagsbesök och förhandlingar där personer som talar olika språk vill förstå varandra. Det kan göras med hjälp av professionella tolkar.

Det finns också olika myndigheter som behöver tolkning, exempelvis polisen, gränsövervakningen, rättsväsendet, utbildningsinstitutioner, socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. I tolkningssituationen är tolken alltid en neutral part och har tystnadsplikt.

Våra tolkspråk:

Genom vårt samarbetsnätverk kan vi även erbjuda andra språk – kontakta oss!

Typer av tolkning – situationer då tolkning används

Tolkningsmetoder – olika typer av tolkning

Vid konsekutiv tolkning turas talaren och tolken om och tolkningen sker efter den talade sekvensen.

 

Simultantolkning innebär att talaren och tolken talar samtidigt. Simultantolkning sker med hjälp av teknisk utrustning i ett ljudisolerat tolkbås. Talet förmedlas till tolken via en mikrofon och hörlurar. De som lyssnar på tolkningen kan lyssna på tolken via hörlurar. Simultantolkning är också den vanligaste metoden vid teckenspråkstolkning.

Viskningstolkning är simultantolkning för små grupper, antingen med bärbar utrustning eller utan. Utan utrustning kan man ha 1–3 personer som lyssnar på en viskningstolkning.

Behöver du tolkning?

Om du behöver tolkning, kontakta oss och ange vilken typ av evenemang eller möte det handlar om och vilka språk som behövs. Ange också vilken typ av ämnen som ska behandlas. Med din beskrivning som utgångspunkt kan vi föreslå den lämpligaste tolkningsmetoden för ditt evenemang.

 

Om det behövs teknisk utrustning, till exempel för simultantolkning, kan vi även ordna det åt dig!

Det är också viktigt att få tidtabellen för evenemanget. På Limarc kan vi ordna med tolkning även på kort varsel, så det är definitivt värt att be om en offert.

Varför välja Limarc?

Limarc har flera decenniers erfarenhet av översättning och tolkning. Under denna tid har vi byggt upp ett omfattande nätverk av experter som gör det möjligt för oss att översätta även svår branschspecifik terminologi. Vi kombinerar våra effektiva arbetsmetoder med en förståelse för att språket och kommunikationen ständigt utvecklas och att översättningarna måste utvecklas med dem!

Be om en offert!

Du kan be om en offert på våra tolkningstjänster genom att ringa oss på +358 40 504 3138 eller skicka ett e-postmeddelande till info@limarc.fi. Vi kommer att svara på ditt meddelande med en offert på tolkningstjänster.