HAR DET TRASSLAT TILL SIG MED SPRÅKET – RÄCKER INTE DE EGNA SPRÅKKUNSKAPERNA?

ANLITA EN EXPERT.

 • Översättning är en viktig del av företagets kommunikation som helhet. Det påverkar företagets varumärke och kundnöjdheten. Dåligt översatta produktpresentationer på internet ger inga nya kunder.
 • En skicklig översättning är så mycket mer än enbart en överföring av en text från ett språk till ett annat. Lokalisering, det vill säga lokal anpassning, innebär att man tar hänsyn till användarmiljön och målgruppen. Samtidigt säkerställer man att den lokaliserade texten och ursprungstexten verkligen motsvarar varandra.
 • Professionellt skrivna broschyrer, reklam, produktpresentationer, bruksanvisningar och rapporter ger mervärde åt ditt företag.
 • Tack vare professionell tolkning kan alla använda sitt eget modersmål på internationella konferenser och möten. Lika viktigt är det att kunna tala sitt modersmål vid exempelvis besök på sjukhus, i domstol samt hos polisen och liknande myndigheter. Det går oftast lättast och är mest naturligt att få fram sina tankar på det egna modersmålet.

HAR DET TRASSLAT TILL SIG MED SPRÅKET – RÄCKER INTE DE EGNA SPRÅKKUNSKAPERNA?

ANLITA EN EXPERT.

 • Översättning är en viktig del av företagets kommunikation som helhet. Det påverkar företagets varumärke och kundnöjdheten. Dåligt översatta produktpresentationer på internet ger inga nya kunder.
 • En skicklig översättning är så mycket mer än enbart en överföring av en text från ett språk till ett annat. Lokalisering, det vill säga lokal anpassning, innebär att man tar hänsyn till användarmiljön och målgruppen. Samtidigt säkerställer man att den lokaliserade texten och ursprungstexten verkligen motsvarar varandra.
 • Professionellt skrivna broschyrer, reklam, produktpresentationer, bruksanvisningar och rapporter ger mervärde åt ditt företag.
 • Tack vare professionell tolkning kan alla använda sitt eget modersmål på internationella konferenser och möten. Lika viktigt är det att kunna tala sitt modersmål vid exempelvis besök på sjukhus, i domstol samt hos polisen och liknande myndigheter. Det går oftast lättast och är mest naturligt att få fram sina tankar på det egna modersmålet.

HAR DET TRASSLAT TILL SIG MED SPRÅKET – RÄCKER INTE DE EGNA SPRÅKKUNSKAPERNA?

ANLITA EN EXPERT.

 • Översättning är en viktig del av företagets kommunikation som helhet. Det påverkar företagets varumärke och kundnöjdheten. Dåligt översatta produktpresentationer på internet ger inga nya kunder.
 • En skicklig översättning är så mycket mer än enbart en överföring av en text från ett språk till ett annat. Lokalisering, det vill säga lokal anpassning, innebär att man tar hänsyn till användarmiljön och målgruppen. Samtidigt säkerställer man att den lokaliserade texten och ursprungstexten verkligen motsvarar varandra.
 • Professionellt skrivna broschyrer, reklam, produktpresentationer, bruksanvisningar och rapporter ger mervärde åt ditt företag.
 • Tack vare professionell tolkning kan alla använda sitt eget modersmål på internationella konferenser och möten. Lika viktigt är det att kunna tala sitt modersmål vid exempelvis besök på sjukhus, i domstol samt hos polisen och liknande myndigheter. Det går oftast lättast och är mest naturligt att få fram sina tankar på det egna modersmålet.

Kielipalvelut Limarc Oy

Kielipalvelut Limarc Oy är ett språkföretag som grundades år 1998. Våra styrkor är lång erfarenhet inom branschen, ett omfattande samarbetsnätverk och Norden som marknadsområde. Våra arbetsspråk är norska, danska, svenska, engelska och finska. I vår tjänstepalett ingår översättning, tolkning, språkkonsulttjänster och textgranskning samt lokalisering och redigering av maskinöversättningar. Vi erbjuder även auktoriserade översättningar.

I den lilla organisationen förenas flexibel service, hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi erbjuder heltäckande tjänster åt våra kunder – vi håller i trådarna åt er.

Vi tillhandahåller tolktjänster för konferenser och företags olika behov. Vi utför även kontakttolkning för polisen, socialförvaltningen och hälso- och sjukvården samt rättstolkning i domstol

Limarcs ägare Marjatta Liljeström berättar

Jag är en erfaren tolk och översättare med speciell inriktning på Norden och nordiska språk. Jag är filosofie magister och har erbjudit tolk- och översättningstjänster som företagare sedan år 1995.

Åren 2004–2012 blev det en paus i företagandet då jag jobbade som tolk och översättare vid Nordiska ministerrådet i Köpenhamn. Mellan 1995 och 2004 arbetade jag som frilanstolk vid EU:s institutioner, vilket gav mig insikt i unionens strukturer. Norge och det norska språket blev i sin tur bekanta under mina år i Oslo 1978–1985.

Jag har, tack vare min nordiska och europeiska bakgrund, gedigna kunskaper i de nordiska språken och förhållandena i Norden samt EU.

På min fritid svingar jag stavar och klubbor. De vackra norska fjällandskapen inspirerade mig nämligen till att bli en passionerad längdskidåkare. Vistelsen i Danmark gav mig i sin tur goda möjligheter att utöva min passion sommartid, det vill säga golf.

Jag trivs väldigt bra som företagare. Det mest givande för mig är att hitta den individuella lösning som passar just en viss kund. När mina kunder är nöjda så är jag också nöjd. Kontakta mig så kan vi tillsammans fundera på hur jag kan hjälpa dig.


Curriculum vitae

ARBETSLIVSERFARENHET

 • 2012– Egenföretagare, Kielipalvelut Limarc Oy/Limarc Language Services Ltd, Grankulla. Företag som erbjuder översättnings- och tolktjänster samt språkkonsultation. Arbetsspråk: norska, svenska, danska, finska och engelska. Tolk, konferenstolk, översättare, auktoriserad översättare, rättstolk.
 • 2004–2012 Nordiska ministerrådets sekretariat, Köpenhamn, Danmark. Seniorrådgivare på Nordiska ministerrådets och Nordiska rådets gemensamma översättnings- och tolkenhet. I arbetsuppgifterna ingick översättning av båda organisationernas texter från svenska, norska och danska till finska samt tolkning på nordiska möten och allmän språkrådgivning inom organisationerna. Arbetet innefattade dessutom ansvar för ledningen av den dagliga verksamheten på enheten.
 • 1995–2004 Egenföretagare, Kielipalvelut Limarc Oy, Grankulla. Företag som erbjuder översättnings- och tolktjänster samt språkkonsultation. Arbetsspråk: de nordiska språken och engelska.
 • 1988–1995 Dynoresin Oy, Helsingfors. Exportassistent.
 • 1986–1988 VTT Technology, Esbo. Projektsekreterare.
 • 1978–1985 Frilansöversättare, Oslo, Norge.
 • 1978 Konflex Oy, Vanda. Sekreterare.

UTBILDNING

 • Filosofiemagister, Helsingfors universitet, Kouvola institution för översättarutbildning, Helsingfors, 2006. Huvudämne: engelsk översättning och tolkning. Biämne: tysk översättning och tolkning samt nordiska språk. I utbildningen ingick dessutom studier i finska.
 • Augsburgs universitet, Tyskland, 1977-1978. Studier i tyska
 • Diplomtranslator, Kouvola språkinstitut, Kouvola, 1973-1976. Huvudämne: engelsk översättning och tolkning. Biämne: tysk översättning och tolkning.
 • Studentexamen, gymnasiet Iisalmen yhteislyseo, Idensalmi, 1973. Allmänt vitsord laudatur.

ÖVRIG UTBILDNING

 • December 2013 SDL Trados 2014 översättningsverktyg, utbildning i Helsingfors
 • Oktober 2012 SDL Trados 2011 översättningsverktyg, utbildning i Helsingfors
 • Augusti 2011 Heriot-Watt University, Edinburgh, intensivkurs (refresher) i engelska
 • 4/2-2011 Språkvårdsdag för tolkar, Institutet för de inhemska språken.
 • 2–3/6-2010 Språkvårdsdagar för översättare, Institutet för de inhemska språken.
 • 25/11-2009 Språkvårdsdag, Institutet för de inhemska språken.

SPRÅKKUNSKAPER

 • Finska – modersmål
 • Sverige – utmärkta kunskaper
 • Engelska – utmärkta kunskaper
 • Danska – utmärkta kunskaper
 • Norska – utmärkta kunskaper
 • Tyska – nöjaktiga kunskaper
 • Italienska – baskunskaper

DATAKUNSKAPER

 • Operativsystem: MS Windows.
 • Program: MS Office, översättningsprogrammet SDL Trados Studio 2011, Multiterm termbank.

ÖVRIGA MERITER

 • 1999–2004 Medlem i Committee for Court Interpreting and Legal Translation i den internationella översättarorganisationen FIT (International Federation of Translators).
 • 2002 Finlands översättar- och tolkförbund, FÖTF, ordförande för arbetsgruppen för föreskrifter inom rättstolkning.
 • Medlem i Finlands översättar- och tolkförbund, FÖTF, sedan 1976.

Referenser

Semantix

HTK Helsingin tulkkikeskus

Pohjoismaiden neuvoston Suomen-valtuuskunta, Eduskunta

Delingua Oy

Sanas Oy

Länkar

Kontakta oss